08 decembrie

MOLDOVA ȘI CHINA AU DECIS SĂ LANSEZE CIRCUITUL ECONOMIC „DRUMUL MĂTĂSII”

Moldova și China au decis să lanseze circuitul economic „Drumul mătăsii”. În acest sens, vineri la finele ședinței a VII-a Comisiei interguvernamentale moldo-chineze pentru cooperare comercial-economică, care s-a desfășurat la Beijing, China, a fost semnat un memorandum.

Potrivit agenției „INFOTAG”, cu referire la serviciul de presă al Ministerului Economiei, în cadrul ședinței Comisiei interguvernamentale moldo-chineze, s-a stabilit ca în scurt timp părțile să elaboreze o foaie de parcurs pentru circuitul economic „Drumul mătăsii” și să prezinte lista proiectelor investiționale viabile.

De asemenea, părțile au decis creeze grupul de lucru mixt privind Acordul de comerț liber, să finanțeze proiecte de modernizare a căii ferate, să contribuie la dezvoltare marketingului în domeniul comerțului cu vinuri, să lanseze o cooperare mai activă între reprezentanții Ministerelor agriculturii, să continue cooperarea privind atragerea investițiilor în parcurile industriale și zonele economice libere existente pe teritoriul Moldovei etc.

În cadrul vizitei oficiale în China, delegația moldovenească, în frunte cu viceministrul Economiei Octavian Calmîc, a avut un șir de întâlniri bilaterale cu reprezentanții Ministerului Comerțului al Chinei, reprezentanţii companiilor Huawei, Sino Hidro, Sepco, ai zonei de dezvoltare Beijing Economic Technological Development Area (BETDA). De asemenea, au fost organizate întâlniri cu reprezentanții China EXIM Bank și compania internațională AVIC.

În cadrul întrevederii bilaterale dintre viceministrul Comerțului al Chinei, Zhong Shan, și Octavian Calmîc a fost făcut un schimb de informații despre evoluțiile economice înregistrate în relațiile bilaterale dintre cele două țări. În cadrul discuției au fost atinse subiecte ce țin de climatul investițional existent în Moldova, schimburile comerciale și lărgirea spectrului de mărfuri.

Adițional a fost menționat despre necesitatea lansării discuțiilor pe marginea unui eventual Acord de liber schimb între China și Moldova și crearea în acest sens a grupului de lucru mixt pentru a efectua un studiu de fezabilitate privind elaborarea acestuia.

Totodată, a fost menționat faptul că Acordul de Asociere și de Liber Schimb, recent intrat în vigoare, oferă noi oportunități pentru investitorii chinezi în scopul dezvoltării cooperării în domeniile agriculturii, electricităţii, comunicațiilor, energiei regenerabile, infrastructurii, etc.
link